mat-khau-cua-nguoi-dung-android-qua-de-bi-bat-bai (3)

Mật khẩu người dùng Android quá dễ lộ !

Những vụ rò rỉ mật khẩu trong những năm qua cho thấy nhiều người dùng trên toàn thế giới sử dụng những mật khẩu cực yếu như “password”, “p@$$w0rd” và “1234567”. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng tình trạng tương tự đang xảy ra với mẫu khóa Android. Người dùng Android đang sử […]

read more
Hiển thị một kết quả duy nhất

Pin It on Pinterest